Propozice závodu


T ě l o v ý c h o v n á    j e d n o t a     K r á s n ý   D v ů r 

p o ř á d á

55.   r o č n í k

J  a r n í h o    b ě h u    z á m e c k ý m    p a r k e m
v    K r á s n é m    D v o ř e
" M e m o r i á l    J a r o s l a v a    Š t ů l y "
Rozpis závodu:
Místo a den:  Zámecký park v Krásném Dvoře,  neděle 2. dubna 2017 od 9.15 hod.
Start a cíl: Brána státního zámku v Krásném Dvoře. Tratě ve zvlněném terénu parku. 
 ve zvlněném terénu parku. 
Přihlášky: Zasílají oddíly i jednotlivci do 1.4. písemně na adresu:  
 Obec Krásný Dvůr, Krásný Dvůr 117, PSČ  439 72, e-mail: krasnydvur@iol.cz  

 Elektronicky na webu: http://jarni-beh.webnode.cz/kalendar-akci/prihlaska/  

 Výjímečně se lze přihlásit ještě 30 min. před startem jednotlivých kategorií.

Lékařské prohlídky:            Za platnou lékařskou prohlídku, ne starší jednoho roku, zodpovídá vysílající 
 organizace (oddíl, klub, škola), za kterou závodník startuje.
Vklad: Kategorie dorostenecké a juniorské 30,- Kč, ostatní dospělé kategorie 50,- Kč
Kancelář závodu: Vpravo za zámeckou bránou.
Prezentace: Od 8.15 hodin před kanceláří závodu.
Zahájení závodu: V 9:15 hodin na nádvoří zámku.
Předpis: Závodí se podle pravidel atletiky. Použití atletických treter povoleno. Minimální počet
 startujících v kategorii jsou 3 závodníci. V opačném případě může rozhodnout pořada-
 tel o sloučení nebo zrušení kategorií. Tři nejlepší z každé kategorie budou odměněni
 věcnou cenou a diplomem. Vítěz hlavní kategorie obdrží navíc dvě volné vstupenky na
 prohlídku zámku. 
 Elévky nejmladší a Elévové nejmladší v 1. a 2. kategorii mohou startovat v doprovodu rodičů.
Rozpis kategorií a popis tratí:
Kategorie:Datum narozeníTraťStartOkruhyCíl
1.      Elévky nejmladší(2010 a mladší)163mna nádvoří1x Nz brány
2.      Elévové nejmladší(2010 a mladší)163mna nádvoří1x Nz brány
3.      Elévky (2008-2009)163mna nádvoří1x Nz brány
4.      Elévové (2008-2009) 163mna nádvoří1x Nz brány
5.      Předžákyně(2006-2007)454mz brány1x MOdo brány
6.      Předžáci(2006-2007)617mna nádvoří1x N + 1x MOdo brány
7.      Mladší žákyně(2004-2005)1157mna nádvoří2x N + 2x MOdo brány
8.      Mladší žáci(2004-2005)1157mna nádvoří2x N + 2x MOdo brány
9.      Starší žákyně                             (2002-2003)1640mna nádvoří2x N + 1x SOdo brány
10.    Starší žáci                                 (2002-2003)2386m na nádvoří1x N + 2x SOdo brány
11.    Dorostenky(2000-2001)2386mna nádvoří1x N + 2x SOdo brány
12.    Dorostenci(2000-2001)3136m z brány3x SOdo brány
13.    Juniorky(1998-1999)3136mz brány3x SOdo brány
14.    Junioři(1998-1999)4082mz brány3x VOdo brány
15.    Ženy (1997 a starší)3136mz brány3x SOdo brány
16.    Muži - mílaři (1997 a starší)2222mz brány2x SOdo brány
17.    Muži - vytrvalci  (1978-1997)6541mz brány5x VOdo brány
18.    Muži - veteráni(1977 a starší)4082mz brány3x VOdo brány

Všechny tratě byly nově zaměřeny měřičem IAAF/AIMS, Ing. Pavlem Frčkem.
Protokol o zaměření tratí z 5. října 2016.

Č a s o v ý   r o z p i s   z á v o d u :

ČasZávod č.Kategorie
09:15Slavnostní nástup a zahájení na nádvoří zámku
09:301.Elévky nejmladší 
09:352.Elévové nejmladší 
09:453.Elévky 
09:554.Elévové
10:055.Předžákyně
10:106.Předžáci
10:207.Mladší žákyně
10:308.Mladší žáci
10:37Vyhlášení předžákovských kategorií
10:409.Starší žákyně
10:5510.Starší žáci
11:1011.Dorostenky
11:2012.Dorostenci
11:35Vyhlášení žákovských a dorosteneckých kategorií
11:3513.a 15.Juniorky a ženy 
12:0016.Muži mílaři
12:2014. a 18.Junioři a veteráni
12:5017.Muži vytrvalci  "Hlavní závod"
13:30Vyhlášení ostatních kategorií
  
S trasou tratí budou závodníci seznámeni před startem jednotlivých kategorií.
Časový rozpis je orientační. Starty jednotlivých kategorií můžou být upraveny podle
počtu účastníků. 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.


55. ročník  "Jarního běhu zámeckým parkem v Krásném Dvoře" sponzorují:

  • T-Mobile Czech Republic a.s. Praha
  • Šilhánek a syn, a.s. Kryry
  • KORUS EU a.s. Podbořany
  • Jednota, spotřební družstvo v Podbořanech
  • DDD- služby, Ing. Jaroslav Strnad, Vysoké Třebušice
  • TOMAN - inženýrské sítě a.s. Plzeň
  • Jiří Polukoška - KRYTO Podbořany
  • Obec Krásný Dvůr
  • Státní zámek Krásný Dvůr