Přihláška

Níže využijte formuláře pro přihlášení. Samostatně pro jednotlivce nebo pro hromadné přihlášky.

Přihláška jednotlivci

Kategorii za kterou chcete závodit vyberte v rozevíracím seznamu

Hromadná přihláška

Pro hromadnou přihlášku více závodníků. Uveďte postupně samostatně kategorii dle propozic a k ní náležící závodníky ve tvaru: jméno, příjmení, rok narození.