Kontakt

 

 • Pořadatel závodu:
   
  T ě l o v ý c h o v n á    j e d n o t a     K r á s n ý   D v ů r   
 • Místo konání závodu:

  Státní zámek Krásný Dvůr - přilehlý park.   
 • Přihlášky:

  Obec Krásný Dvůr, Krásný Dvůr 117, PSČ  439 72,  e-mail:  krasnydvur@iol.cz  


  Jindřich Zedník     Zuliko Vychytil             Mgr. Milan Popule    Ladislav Kondrát 
  předseda TJ            ředitel závodu                hlavní rozhodčí           organizační pracovník 
 

Kontaktujte nás

Najdete nás také na facebooku:
https://www.facebook.com/jarnibehkd